CSR (Corporate Social Responsibility , Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

 

Befana oprócz produkowania wysokiej jakości narzędzi dba o otaczającą nas rzeczywistość. Nasze działania podporządkowane są idei zachowania norm prawnych, etycznych oraz międzynarodowych standardów. Prowadząc odpowiedzialną działalność biznesową, nasza firma:

  • dba o dobre relacje międzyludzkie oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
  • troszczy się o środowisko
  • angażuje się społecznie.


Podziękowania

Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Powiększ

Podziękowania

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Powiększ