35
Pilniki rzeźbiarskie 150 mm*/Riffelfeilen150mm/Rifflers150mm
Pilniki rzeźbiarskie o dł. 150 mm dla grawerów
Pilniki rzeźbiarskie o dł. 180 i 300 mm dla złotników
Riffelfeilen 150 mm für Graveure, Werkzeugmacher usw./
i ślusarzy precyzyjnych
Rifflers 150 mm for diesinking, engraving
Riffelfeilen 180/300mm für Goldschmiede, Mechaniker, usw./
Rifflers 180/300mm for goldmiths, machinists, etc.
Nacięcie SH 0, 2
Nacięcie SH 0, 2
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12900
Katalog Nr
E 12914
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12901
Katalog Nr
E 12915
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12902
Katalog Nr
E 12916
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12910
Katalog Nr
E 12917
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12911
Katalog Nr
E 12918
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12912
Katalog Nr
E 12919
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12913
Katalog Nr
E 12930
36
Pilniki rzeźbiarskie 150 mm*/Riffelfeilen150mm/Rifflers150mm
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12931
Katalog Nr
E 12955
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12940
Katalog Nr
E 12960
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12941
Katalog Nr
E 12961
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12943
Katalog Nr
E 12962
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12950
Katalog Nr
E 12963
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12951
Katalog Nr
E 12964
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12952
Katalog Nr
E 12965
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12954
Katalog Nr
E 12970
Katalog Nr / Katalog Nr / Catalogue No
Długość mm / Länge mm / Length mm
Nacięcie Nr / Hieb nr. / Cut number
* Na zamówienie / * Zu bestl. no. / * For an order
37
Pilniki rzeźbiarskie 150 mm*/Riffelfeilen150mm/Rifflers150mm
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12971
Katalog Nr
E 12983
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12972
Katalog Nr
E 12984
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12973
Katalog Nr
E 12985
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12974
Katalog Nr
E 12990
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12975
Katalog Nr
E 12991
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12980
Katalog Nr
E 12995
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12981
Katalog Nr
E 12996
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12982
Katalog Nr
E 12997
Katalog Nr / Katalog Nr / Catalogue No
Długość mm / Länge mm / Length mm
Nacięcie Nr / Hieb nr. / Cut number
* Na zamówienie / * Zu bestl. no. / * For an order

Werkstattfeilen

Schlüsselfeilen

Schärffeilen

Raspeln

Gefräste Feilen

Gefräste Feilen - Blätter

Halter

Nadelfeilen

Präzisionsfeilen

Feilen mit Stahlheft "Griffly"

Feilmaschinen - Feilen

Riffelfeilen 150mm

Riffelfeilen 180mm

Riffelfeilen 300mm

Schaftfräser

Verschiedenes Werkzeug