35
Pilniki rzeźbiarskie 150 mm*/Riffelfeilen150mm/Rifflers150mm
Pilniki rzeźbiarskie o dł. 150 mm dla grawerów
Pilniki rzeźbiarskie o dł. 180 i 300 mm dla złotników
Riffelfeilen 150 mm für Graveure, Werkzeugmacher usw./
i ślusarzy precyzyjnych
Rifflers 150 mm for diesinking, engraving
Riffelfeilen 180/300mm für Goldschmiede, Mechaniker, usw./
Rifflers 180/300mm for goldmiths, machinists, etc.
Nacięcie SH 0, 2
Nacięcie SH 0, 2
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12900
Katalog Nr
E 12914
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12901
Katalog Nr
E 12915
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12902
Katalog Nr
E 12916
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12910
Katalog Nr
E 12917
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12911
Katalog Nr
E 12918
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12912
Katalog Nr
E 12919
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12913
Katalog Nr
E 12930
36
Pilniki rzeźbiarskie 150 mm*/Riffelfeilen150mm/Rifflers150mm
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12931
Katalog Nr
E 12955
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12940
Katalog Nr
E 12960
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12941
Katalog Nr
E 12961
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12943
Katalog Nr
E 12962
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12950
Katalog Nr
E 12963
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12951
Katalog Nr
E 12964
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12952
Katalog Nr
E 12965
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12954
Katalog Nr
E 12970
Katalog Nr / Katalog Nr / Catalogue No
Długość mm / Länge mm / Length mm
Nacięcie Nr / Hieb nr. / Cut number
* Na zamówienie / * Zu bestl. no. / * For an order
37
Pilniki rzeźbiarskie 150 mm*/Riffelfeilen150mm/Rifflers150mm
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12971
Katalog Nr
E 12983
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12972
Katalog Nr
E 12984
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12973
Katalog Nr
E 12985
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12974
Katalog Nr
E 12990
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12975
Katalog Nr
E 12991
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12980
Katalog Nr
E 12995
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12981
Katalog Nr
E 12996
Długość mm
150
Długość mm
150
Katalog Nr
E 12982
Katalog Nr
E 12997
Katalog Nr / Katalog Nr / Catalogue No
Długość mm / Länge mm / Length mm
Nacięcie Nr / Hieb nr. / Cut number
* Na zamówienie / * Zu bestl. no. / * For an order

Machinist’s Files

Key Files

Saw Files

Rasps

Milled Tooth files

Milled Tooth Blades

Holder

Needle Files

Precision Files

Files with handle

Files for Filing machines

Rifflers 150mm

Rifflers 180mm

Rifflers 300mm

Rotary Burs

Hand tools