Historia Fabryki BEFANA

 

Bydgoska Fabryka Narzędzi rozwijała się w różnych systemach społeczno-gospodarczych w okresie jej ponad 160-letniej działalności. Jej początki przypadają na połowę XIX wieku, gdy w Bydgoszczy powstawały zespoły rzemieślniczo - przemysłowe. Takim zespołem, działającym od 1852 r. na bazie zakładu rzemieślniczego produkującego magle, była nasza fabryka. Trzy lata później przekształciła się w dość duży zakład, zlokalizowany przy ul. Marcinkowskiego 8. Fabryka produkowała kotły parowe oraz lokomotywy parowe do trakcji wąskotorowej, maszyny i akcesoria okrętowe.

 

W 1915 r. nastąpiło przejęcie fabryki przez spółkę polską (Granogsa i Kozłowski) i zmiana profilu produkcji na narzędziowy: narzędzia czarne (łopaty, kilofy i sierkiery)  oraz pilniki. Już w 1923 r. fabryka występowała pod nazwą „Bydgoska Fabryka Pilników i Narzędzi”. W fabryce tej wytwarzano szeroki asortyment pilników o różnym przeznaczeniu. Większość z nich była już wtedy określana jako "gatunek extra". Dzięki kolejnym modernizacjom w latach 1927 - 1939  fabryka była największą w Polsce wytwórnią pilników, odznaczoną za "dobro wyrobów" wieloma medalami krajowymi i zagranicznymi (m.in."Grand Prix" w Paryżu w 1927 r. czy medalem na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.) Obok pilników wytwarzano szereg narzędzi kutych (obcęgi, młotki itp.), z których duża ilość przeznaczona była na zaspokojenie potrzeb rolnictwa (kowadełka do kos, noże do krajalnic buraków cukrowych itp.). Z uwagi na wysoką jakość swych wyrobów fabryka operowała już wówczas zarejestrowaną publicznie "marką fabryczną". W czasie Drugiej Wojny Światowej wojskowi zarządcy fabryki ukierunkowali jej działalność na potrzeby wojska.

 

Ponowne uruchomienie zakładu po zakończeniu działań wojennych nastąpiło 14 lutego 1945 r. Program produkcji uległ rozszerzeniu i w latach pięćdziesiątych wprowadzone zostały pilniki igiełkowe, a w roku 1963 narzędzia specjalne, takie jak wykrojniki, tłoczniki i formy do tworzyw sztucznych. Produkcja narzędzi specjalnych podlegała stałemu wzrostowi tak, że wybudowany przez Bydgoską Fabrykę Narzędzi nowoczesny zakład przekształcił się w roku 1973 w samodzielną Fabrykę Form Metalowych "FORMET" w Bydgoszczy. W roku 1978 została uruchomiona produkcja nowoczesnych narzędzi diamentowych o spoiwie galwanicznym. W latach osiemdziesiątych doszło do dalszego rozszerzenia produkcji o pilniki precyzyjne, które wcześniej były wyłącznie importowane.

 

Ważną datą w dziejach ponad 150-letniego zakładu był dzień 1 października 1989 roku, kiedy fabryka przekształciła się w spółkę z udziałem kapitału zagranicznego (joint venture) i zmieniła nazwę na "Befana-Vis". Dzięki ścisłej współpracy z nowymi partnerami znacznie  rozszerzyła się ekspansja firmy na rynek zagraniczny. Zakupiono kolejne obrabiarki, które umożliwiły produkcję narzędzi do obróbki drewna (tarniki) oraz dotychczas w Polsce nieprodukowanych pilników o zębach frezowanych. W latach kolejnych produkcja najbardziej popularnych wcześniej pilników ślusarskich i do pił została stopniowo ograniczana na rzecz pilników igiełkowych, precyzyjnych frezowanych, specjalizowanych i specjalnych. Wyroby produkowane przez "Befanę-Vis" trafiały na rynki licznych krajów europejskich, afrykańskich i azjatyckich, a także na  rynek Ameryki Północnej i Południowej.  Dzięki temu firma ugruntowywała swoją markę.

 

W wyniku zmian polityki wewnętrznej w roku 2008 firma zmieniła swoich właścicieli. Nowym właścicielem spółki został dyrektor produkcji, wcześniej główny technolog firmy, Witold Kaczyński. Po wykupieniu udziałów przeniósł on siedzibę firmy ze Śródmieścia na teren nowo powstałego Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego, gdzie zbudowana została nowoczesna hala produkcyjna o wyspecjalizowanym profilu produkcji. W "Befanie" postawiono na wysoką jakość i terminowość dostaw, nowe rozwiązania, elastyczność w dostosowywaniu się do zmiennych rynków zagranicznych oraz na pełne zaspokojenie potrzeb krajowych w produkowane narzędzia. Gama asortymentowa produkcji i sprzedaży systematycznie rozszerza się (w roku 1989 fabryka produkowała 600 typowymiarów, obecnie ponad 7000). Regularnie do oferty wprowadzane są nowe narzędzia, jak np. pilniki dla branży muzycznej, a także wdrażane są nowe technologie umożliwiające produkcję pilników specjalnych dla wielu gałęzi przemysłu, często o bardzo wąskich specjalizacjach.

 

Obecnie Befana jest wiodącą marką pilników na rynku polskim, jednocześnie coraz bardziej znaczącym eksporterem pilników igiełkowych, precyzyjnych, frezowanych
i specjalnych na na rynek ogólnoświatowy.

 

O tym, co można nabyć w Bydgoskiej Fabryce Narzędzi Befana Sp. z o.o. informuje nasz katalog produktów.
 

Aktualny adres naszej firmy to:

 Bydgoska Fabryka Narzędzi "BEFANA" sp. z o.o. 
 ul. Jozefa Milcherta 11,
 85-862 Bydgoszcz